Επικοινωνία

Γενικός Διευθυντής
Χρύσανθος Μαυρομμάτης

Τεχνικός Διευθυντής
Στέφανος Μαυρομμάτης

Διεύθυνση Εργοστασίου
Οδός Κέκρωπος 3,
CY-2571 Νήσου, Λευκωσία
Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τ.Θ. 23731
CY-1686 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 99 623 575
Τηλεομοιότυπο (Φαξ): +357 22 493 689
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aquatech@cytanet.com.cy