Η Ποιοτική Εξυπηρέτηση είναι Προτεραιότητά μας

• Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση βιολογικών σταθμών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

• Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση προκατασκευασμένων βιολογικών σταθμών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

• Αντλιοστάσια λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

• Προκατασκευασμένα αντλιοστάσια λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

• Λιποπαγίδες.

• Προκατασκευασμένες λιποπαγίδες.